PIR & Tectene

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Tectene Base eller Bistripe
3. Pir isolerings skiva typ BG
4. Ångspärr typ Tectene
5. Primer typ UK 998 eller likvärdig
6. Underlagskonstruktion av betong

PIR & Tectene

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod: Primer/helsvetsad tätskikt mot PIR
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Bitumenbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4