Val av isoleringsmaterial

Rätt val av isoleringsmaterial är lika med kostnadseffektiv projekthantering

Man bestämmer en byggnads energiklass genom att man tar hänsyn till överföringsförluster som orsakas av:

  1. förluster genom byggnadens yttre skal
  2. förluster på grund av luftläckage
  3. förluster på grund av ventilation

Med tanke på att värmeöverföringen är i direkt samband med  byggnadens yttre skal det s.k. byggnadens värmemotstånd (R-värde), en förbättring eller fördubbling av R-värdet innebär minskning av stora energiförluster och därmed stora energibesparingar . Detta gäller förstås om vi bortser från luftläckage och ventilation för enkelhetens skull.

Dessa oerhörda energibesparingar under hela byggnadens livslängd tillfaller fastighetens ägare och är bra för både ekonomin och miljön. Kommuner och landsting eller staten som exempel på stora fastighetsägare kan spara miljontals kronor om året genom att välja rätt isoleringsmaterial på rätt projekt.

Appliceringsmetoden som används i installationen av dessa isoleringsmaterial samt kompatibiliteten med andra ingående material i en takkonstruktion är andra avgörande faktorer som påverkar hållbarhet, kostnadseffektivitet och tryggheten för fastigheten.