PIR & miljö

Bra isolerade byggnader och fastigheter bidrar till lägre energikonsumtion och därmed bättre miljön. Uppvärmning och kylning av byggnader orsakar cirka 40% av världens totala CO₂ utsläpp. Korrekt isolering med rätt isoleringsmaterial är därför den mest effektiva lösningen för att spara energi och minska utsläppen av CO₂. Termisk isolering med PIR sparar resurser och energi och innebär inga betydande miljöfarliga utsläpp. Dessutom sparar man på kostsamma transportkostnader både när det gäller pengar och miljömässigt.

Tillverkning av den PIR isolering som marknadsförs av oss är 100% fri från CFC och H/CFC. Det isoleringsmaterial som levereras av Takcentrum är därför en icke-ozonnedbrytande produkt och inte bidrar till den globala uppvärmningen. En betydande del av de råvaror som används i tillverkning är av en förnybar (återvunnet) natur. Jämfört med andra befintliga isoleringsmaterial har vår PIR isoleringsskivor den lägsta förbrukningen av råvaror, men uppnår samma isolering värde (mineralull, kräver till exempel 10 gånger mer vikt i råvaror).

Även tillverkningsprocessen av vår PIR isoleringsskivor i ultra moderna fabriker runtom i Europa har utformats för att säkerställa att fräsning och sågverksavfall i produktionen hålls till ett minimum. Den redan minimala avfallet antingen återvinns till isolerings flingor eller förbränning för energiutvinning.

PIR isolering är upp till 90% lättare än mineralull för samma termiska resistans. Detta betyder mindre transport av råvaror och färdiga produkter som i sin tur sparar ytterligare energi och minskar CO₂ utsläpp.

Några fördelar med PIR jämfört med andra isoleringsmaterial

  • För tunnare materialtjocklekar erbjuder PIR isoleringsskivor levererad av Takcentrum optimal termisk isolering tillsammans med en exceptionell utrymmesanvändningsfördel.
  • För arkitekter och planerare, ger PIR isoleringsskivor levererad av Takcentrum möjlighet till kreativa isoleringslösningar från källare och väggar till innertak och tak.
  • PIR Isolering är idealiskt för en byggnadsapproach med fokus på lättvikt, lågenergi eller nollenergi (Passiva hus).
  • Tack vara deras utmärkta mekaniska styrka, är PIR isolering mycket motståndskraftiga.
  • PIR isolering levererad av Takcentrum kan kombineras med andra material och är enkla att installera på byggnadsplatsen.
  • PIR isolering är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning.
  • Kombinerad med den expertis som vi på Takcentrum erbjuder våra kunder är PIR isolering en vinnande faktor i projektplanering, projekthantering och sunt byggandet.