Fördelar med PIR som isoleringsmaterial

PIR är ett av de mest effektiva och högpresterande isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Användning av Pir som isoleringsmaterial möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning.

När det gäller isolering av byggnader, är PIR den mest kostnadseffektiva isoleringslösningen för nybyggnation på grund av dess låga termiska ledningsförmåga, som är oöverträffad i jämförelse med andra konventionella produkter. Dessutom är PIR idealiskt för renoveringar när tyngdpunkten ligger på energieffektivitet och besparingar på material, utrymme och höjd.

Tilläggsisolering av tak och fasader på existerande byggnader kan minska den genomsnittliga energiförbrukningen med mer än 50 % och PIR underlättar installationen. Låg termisk ledningsförmåga innebär tunnare isolering för alla specificerade isoleringsnivåer och tunnare isolering innebär att det är enklare att få plats med isoleringen i byggnadens hålrum. Effektivare isoleringsmaterial innebär också mindre hantering av isoleringsmaterial, mindre isolering att transportera och därmed större hänsyn till hållbarhet och miljö.

 • Oerhört hög isoleringsförmåga även med blygsam materialtjocklek
 • God hållfasthet och mekaniska egenskaper
 • Utmärkt fästförmåga och kompatibilitet med andra material
 • Mångsidighet tack vare sin optimala isoleringsförmåga
 • Mycket bra brandegenskaper i kombination med andra material

PIR är idealiskt som isoleringsmaterial inom byggindustrin på grund av:

 • Sin extremt låga värmeledningsförmåga
 • Sin extrema högprestanda  som isoleringsmaterial
 • Sin mycket höga effektivitet än konventionella isoleringsmaterial
 • Sin brandsäkerhet tack vare sin härkomst. PIR ingår nämligen i duroplastmaterialfamiljen, vilket innebär att den inte smälter vid höga temperaturer och behåller sin form och dimensionsstabilitet.
 • Sin permanenta tryckbeständighet
 • Sin låg vattenabsorption förmåga
 • Sin motståndskraft och resistans  mot de flesta kemikalier som vanligtvis används inom byggbranschen.

PIR är ett väsentligt förbättrade PUR

PIR är ett isoleringsmaterial som gör det möjligt att bygga tunnare väggar och tak – eller att sänka u-värdet med mer än  40% – utan att tjocka på konstruktionen. Även om PIR och PUR är tillverkade av samma grundläggande råmaterial, finns ett antal stora skillnader mellan dessa två isoleringsmaterial.

PIR fördelar jämfört med PUR

 1. Ökad brandsäkerhet.
 2. Hög dimensionsstabilitet
 3. Permanent tryckbeständighet.