Puren takisoleringselement,

Puren® PIR KOMPAKT SD +

PIR KOMPAKT SD+ är en högpresterande systemlösning för en säker och slitstark takkonstruktion. Det kompakta isoleringsskiktet med alla dess ingående delarna såsom ångspärr, bindemedel och tätskikten utgör en ogenomtränglig barriär som skyddar takkonstruktionen i många bekymmerfria år.

Puren® PIR KOMPAKT SD+ isoleringsskivor finns även att få som isoleringsskivor med lutning och uppfyller högsta krav på värmeisolering och fuktskydd.

Dimensionsstabilitet, lätthanterlighet, tålighet och säkerhet är några få utmärkta egenskaper som den kompakta och beprövade konstruktionen kännetecknar denna systemlösning med de högsta värmeisoleringsegenskaper.

Högsta säkerhet väl utformad

PIR KOMPAKT SD + säkerhetstak kombinerar den beprövade konstruktionen av ett konventionellt varmt tak med fördelarna hos en i hög grad effektiv värmeisolering gjord av PIR i ett samt helheten att hela konstruktionen är skyddad helt mot fuktsepareringar.

Skräddarsydda PIR isoleringslösningar för varje applikation

Puren PIR KOMPAKT SD+ är gjord av modifierad PIR isolering med dess övertygande termiska och tekniska egenskaper. Den slutna cellskumstrukturen hindrar vattenabsorption under kortvarig exponering. PIR med sin höga temperatur stabilitet möjliggör även läggning av PIR skivor i arm flytande bitumen. Även under höga temperaturer behåller PIR KOMPAKT SD + sin form och är tryckbeständig. Med sin låga viktdensitet är PIR KOMPAKT SD+ bland de lättaste systemlösningar för isolering av tak med oslagbara fördelar vid renovering av lågbärande takkonstruktioner.

Även på nyproduktion och i samband med isolerings- och tätskiktsarbete på underlag av betong och bjälklag är PIR KOMPAKT SD+ en effektiv, säker och beprövad lösning där tätskikten och värmeisoleringsmaterialet binds samman av lämpligt bindemedel och är kompakt sammansvetsade med varandra samt underlaget.