PIR SOM ISOLERINGSMATERIAL

PIR IsoleringsgrafPolyuretan  är materialet som byggindustrin inte längre kan vara utan.

Vad är PIR?
Polyuretan är en rigid skum som används i konstruktion sedan 1960-talet.  Polyuretan förkortas ofta som PUR och senare även PIR.  Den fortsatta tekniska utvecklingen av PUR har lett till nästa generation polyuretan som isoleringsmaterial och ofta kallas polyisocyanurat vilket förkortas till PIR för enkelhetens skull.

Polyuretan är ett mycket högpresterande isoleringsmaterial som används allt oftare inom byggindustrin med goda resultat.