PIR & Mastipol

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4 eller Resitrix CL
2. Kallasfalt typ Mastipol
3. PIR skiva av typ BG
4. Kallasfalt typ Masticoll
5. YEP 3200 eller YEP 4000 typ Helastoplan
6. Kallasfalt typ Mastipol
7. Primer typ UK998 eller likvärdig
8. Underlag av betong

PIR & Mastipol

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod: Läggning av PIR med Masticol
Tätskikt: 1-lagstäckning
Tätskiktstyp: Gummibaserat tätskikt typ Resitrix CL eller bitumenbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4