PIR, Resitrix, PU-lim och sedum

1. Sedum
2. Exponerat tätskikt typ Resitrix SK W
3. FG 35 primer
4. PIR skiva av typ BG, BT
5. PU-lim eller PU-skum
6. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
7. FG 35 primer
8. Underlagskonstruktion av betong

PIR, Resitrix, PU-lim och sedum

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod PIR: Läggning av PIR i PU-lim
Appliceringsmetod tätskikt: Läggning av Resitrix SK W självklistrande på primad yta med FG 35
Tätskikt: 1-lagstäckning
Tätskiktstyp: Gummibaserat tätskikt typ Resitrix SK W
Ångspärr: Alutrix 600