PIR, varmasfalt och sedum

1. Sedum
2. Exponerat tätskikt typ Resitrix SK W
3. FG 35 primer
4. PIR skiva av typ BG, BT eller Puren NE-B2
5. Varmasfalt
6. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
7. FG 35 primer
8. Underlagskonstruktion av plåt

PIR, varmasfalt och sedum

Underkonstruktion: TRP Plåt
Appliceringsmetod PIR: Läggning av PIR i varmasfalt
Appliceringsmetod tätskikt: Läggning av Resitrix SK W självklistrande på primad yta med FG 35
Tätskikt: 1-lagstäckning
Tätskiktstyp: Gummibaserat tätskikt typ Resitrix SK W
Ångspärr: Alutrix 600