PIR, varmasfalt på plåt

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Autotene
3. PIR skiva av typ BG, BT
4. Varmasfalt
5. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
6. FG 35 primer
7. Underlagskonstruktion av plåt

PIR, varmasfalt på plåt

Underkonstruktion: TRP Plåt
Appliceringsmetod PIR: Läggning av PIR i varmasfalt
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
Ångspärr: Alutrix 600