PIR mekanisk infäst på träpanel

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Autotene
3. PIR skiva av typ Alu
4. Ångspärr typ Tectene Bistripe
5. Primer typ UK 998 eller likvärdig
6. Underlagskonstruktion av trä

PIR mekanisk infäst på träpanel

Underkonstruktion: Träpanel, trädäck, råspont
Appliceringsmetod PIR: Läggning av PIR med mekanisk infästning
Appliceringsmetod tätskikt: Läggning av exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4 med mekanisk infästning
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
Ångspärr: Tectene Bistripe