PIR, Resitrix, varmasfalt och sedum

1. Sedum
2. Exponerat tätskikt typ Resitrix SK W
3. FG 35 primer
4. PIR skiva av typ BG, BT
5. Varmasfalt
6. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
7. FG 35 primer
8. Underlagskonstruktion av betong

PIR, Resitrix, varmasfalt och sedum

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod PIR: Läggning av PIR i varmasfalt
Appliceringsmetod tätskikt: Läggning av Resitrix SK W självklistrande på primad yta med FG 35
Tätskikt: 1-lagstäckning
Tätskiktstyp: Gummibaserat tätskikt typ Resitrix SK W
Ångspärr: Alutrix 600