PIR Kompakt SD

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Tectene Base
3. Helklistrad mot PIR med varmasfalt av Elastomerbitumen
4. Puren Pir Kompakt SD
5. Helklistrad mot PIR med varmasfalt av Elastomerbitumen
6. Ångspärr typ Tectene
7. Helklistrad mot PIR med varmasfalt av elastomerbitumen
8. Underlagskonstruktion av betong
*på vissa betongunderlag primning av ytan rekommenderas.

PIR Kompakt SD

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod: Läggning av PIR i varmasfalt, PIR Kompakt SD
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Bitumenbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4
Ångspärr: Tectene