Pir Alu mekanisk infäst på gammalt tätskikt

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Autotene eller Tectene
3. PIR skiva av typ Alu
4. Gammalt tätskikt/isolering på träpanel

Pir Alu mekanisk infäst på gammalt tätskikt

Underkonstruktion: Gammalt tätskikt/isolering på träpanel
Appliceringsmetod PIR: Läggning av PIR med mekanisk infästning
Appliceringsmetod tätskikt: Läggning av exponerat tätskikt med mekanisk infästning
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Bitumenbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4