Tilläggsisolering med PIR

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Tectene
3. PIR skiva av typ BG, Alu eller BT
4. Ångspärr typ Tectene Bistripe BV
5. Primer UK 998 eller likvärdig
6. Underlagskonstruktion av gammal tätskikt/isolering

Tilläggsisolering med PIR

Underkonstruktion: Gammal bitumenbaserat tätskikt/isolering
Appliceringsmetod: Läggning av PIR med primer och Tectene Bistripe helsvetsad
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Asfaltbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4
Ångspärr: Tectene