PIR, Resitrix CL och varmasfalt

1. Exponerat tätskikt typ Resitrix CL
2. Helklistrad mot PIR med varmasfalt av Elastomerbitumen
3. PIR skiva av typ BG, BT eller Puren NE-B2
4. Helklistrad mot PIR med varmasfalt av Elastomerbitumen
5. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
6. FG 35 primer
7. Underlagskonstruktion av betong

PIR, Resitrix CL och varmasfalt

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod: Läggning av PIR i varmasfalt
Tätskikt: 1-lagstäckning
Tätskiktstyp: Gummibaserat tätskikt typ Resitrix CL
Ångspärr: Alutrix 600