PIR, Resitrix CL och PU-lim

1. Exponerat tätskikt typ Resitrix CL
2. Carlisle PU-lim
3. PIR skiva av typ BG, BT eller Puren NE-B2
4. PU-lim av typ PU-fix eller likvärdig, PU-skum
5. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
6. FG 35 primer
7. Underlagskonstruktion av betong

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod: Läggning av PIR med PU-lim, PU-skum
Tätskikt: 1-lagstäckning
Tätskiktstyp: Gummibaserat tätskikt typ Resitrix CL
Ångspärr: Alutrix 600