PIR, Masticoll och Autotene

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4
2. Inbyggt tätskikt typ Tectene eller Autotene
3. PIR skiva eller fall skiva av typ BG eller BT
4. Kallsfalt typ Masticoll
5. PIR skiva av typ BG eller BT
6. Kallsfalt typ Masticoll
7. Ångspärr typ Tectene
8. Primer UK 998 eller likvärdig
9. Underlagskonstruktion av betong

PIR, Resitrix CL och kallasfalt

Underkonstruktion: Betong
Appliceringsmetod: Läggning av PIR med kallasfalt typ Masticoll
Tätskikt: 2-lagstäckning helsvetsad
Tätskiktstyp: Asfaltbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4
Ångspärr: Tectene