PIR mekanisk infäst

1. Exponerat tätskikt typ Mineral Helasta P4 eller Resitrix MB
2. Inbyggd tätskikt typ Tectene eller Autotene
3. PIR skiva typ BG eller Alu
4. Ångspärr typ Alutrix 600 eller FR
5. Underlagskonstruktion av plåt

PIR mekanisk infäst

Underkonstruktion: Underkonstruktion av plåt
Appliceringsmetod Isoleringsskiva: Läggning av PIR genom mekanisk infästning av PIR skivan
Appliceringsmetod tätskikt: Mekanisk infästning eller helsvetsad med Autotene eller Tectene
Tätskikt: 2-lagstäckning
Tätskiktstyp: Asfaltbaserat tätskikt typ Mineral Helasta P4 eller Resitrix MB
Ångspärr: Alutrix 600 eller FR