Project Description

PIR & Gröna Tak

Tack vare bättre tekniska lösningar när det gäller avvattningsmetoder på tak och betydligt bättre tätskiktsmattor som håller tätt och skyddar fastigheten i många decennier, har den tidigare tveksamheten om växter på tak försvunnit helt. Rädslan av att växter på tak kunde skada tätskiktet och orsaka fukt och läckage har helt försvunnit och istället satsar fler och fler på Gröna Tak.

PIR isolering är en perfekt alternativ som isoleringsmaterial under gröna tak. Kompatibiliteten mellan PIR och tätskikt av diverse slag samt kompatibiliteten med läggningsmetoder där man inte gör något hål i tätskiktet gör PIR till en huvud favorit när det gäller isolering av gröna tak.

På grund av enastående värmeisoleringsprestanda och styrka är polyuretan det mest idealiska isoleringsmaterialet för isolering av nya och befintliga byggnader särskilt under gröna tak vare sig dessa är extensiva eller intensiva gröna tak.

Isoleringsskiktet kan vara upp till 40% tunnare än traditionella isoleringsmaterial och kommer fortfarande att uppnå samma prestanda detta är speciellt viktig vid renoveringar av gamla tak till nya och smarta gröna tak. Om utrymme för isolering ska besparas då är PIR som isoleringsmaterial att uppnå högsta besparingar.

Eftersom fler och fler vill bo i storstäder blir bebyggelsen där allt tätare. Det är ingen slump att fler och fler stadsplanerare reserverar ytor för gröna tak i stora städer. Växterna har nämligen luftrenande egenskaper då bladen fungerar som ett filter som fångar upp partiklar.