Project Description

Läggning av PIR med mekanisk infästning

Denna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ PIR L (ALU) installeras med hjälp av skruv och bricka mot underkonstruktionen. Vanligaste underlag för appliceringar med mekanisk infästning är underlag av TRP plåt, plywood eller råspont.

Även tätskiktet installeras mot PIR skivorna och underkonstruktion med hjälp av skruv och bricka (plugg).

Denna typ av appliceringsmetod är vanligast på underlag av trä, lättbetong eller TRP plåt och i samband med applicering av exponerade tätskikt. Mekanisk infästning som appliceringsmetod är möjlig att genomföra med både plana och fall skivor av PIR.

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering av typ ALU.