PIR med kallasfalt2018-12-18T16:13:42+01:00

Läggning av PIR skivor med kallasfalt eller PU-lim

PIR på betong med kallasfalt typ MastipolFör denna typ av applikation kan man ersätta varmasfalten med kallasfalt av typ Masticoll eller välja att arbeta i stället med någon typ av PU-Lim eller PU-skum. Observera att valet av vilken PU-lim/PU-skum måste godkännas av Takcentrum.

Denna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ M, BG eller BGM läggs i kallasfalt av typ Mastipol eller limmas med en rekommenderad typ av PU-lim /Pu-skum och på så sätt sammanfogas skivorna med varandra och underkonstruktionen.

Även tätskiktet klistras sedan ihop med PIR skivorna (beroende på skivornas typ och facing) med hjälp av kallasfalt av typ Mastipol eller PU-lim. Kallasfalten i denna systemlösning fungerar som lim och sammanfogar underlag, PIR isoleringsskivor och tätskikt.

Denna typ av appliceringsmetod är vanligast på underlag av betong eller plåt och går med fördel att genomföra med både plana skivor och fall skivor av PIR.

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering.

För mer information om Masticoll, Mastipol och våra PU- lim besök gärna www.takcentrum.se eller kontakta oss direkt.

Till toppen