PIR med PU-lim2018-12-18T16:15:29+01:00

Läggning av PIR skivor med PU-lim

PIR, Resitrix CL & PU-limFör denna typ av applikation kan man ersätta varmasfalten med PU-Lim eller PU-skum. Observera att valet av PU-lim/PU-skum måste godkännas av Takcentrum innan appliceringen.

Denna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ M, BG eller BGM läggs i PU-lim och därmed limmas mot underlaget med en rekommenderad typ av PU-lim /Pu-skum och på så sätt sammanfogas skivorna med varandra och underkonstruktionen.

Även tätskiktet klistras sedan ihop med PIR skivorna (beroende på skivornas typ och facing) med lämpligt PU-lim. PU-limmet i denna systemlösning fungerar som bindemedel och sammanfogar underlag, PIR isoleringsskivor och tätskikt.

Denna typ av appliceringsmetod är vanligast på underlag av betong eller plåt och går med fördel att genomföra med både plana skivor och fall skivor av PIR.

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering.

För mer information om våra rekommenderade PU-lim eller PU-skum besök gärna www.takcentrum.se eller kontakta oss direkt.

Till toppen