PIR på underlag av träpanel/trädäck2018-12-18T16:21:05+01:00

PIR PÅ UNDERLAG AV TRÄPANEL/TRÄDÄCK

PIR på underlag av träTrä

Trä är ett naturligt, miljövänligt, användarvänligt, beprövat, hållbart och återvinningsbart material med många användningsområden och som har alltid använts till att bygga med i Sverige och runt om i Europa. Därför anses trä som ett uppskattat och beprövat byggmaterial med självklara fördelar.

Idag byggs cirka 90 procent av enfamiljshusen i trä i Sverige. När det gäller flervåningshusen är trä ett material på stark frammarsch inom modernt byggande.  Mer och mer används trä i konstruktion av flervåningshusen som trästomme och annat.

Trä används även i andra konstruktioner till exempel som bärande konstruktion i hallbyggnader och broar.

Trä är användarvänlig och relativt lättarbetad. När det gäller tak är mekanistisk infästning av PIR skivor eller tätskikt fortfarande den mest använda metoden men andra lösningar såsom PU-lim, PU-skum och kallasfalt används alltför oftare som ett sätt för att undvika hål i tätskiktet pga användning av mekanisk infästning.

Material och monteringsmetod som passar underlag av trä

Att välja isoleringsmaterial och monteringsmetoder som passa underlaget är en förutsättning för ett lyckat projekt. Oftast är en mekanisk infästningsmetod av tätskikt eller isolering en lämplig metod som föredras på träkonstruktion och underlag av träpanel eller råspont.  Man kan även välja att arbeta med andra bindemedel såsom PU-lim, PU-skum eller kallasfalt för att fixera isoleringsmaterial på underlag av träpanel eller trädäck och därmed undvika mekanisk infästning.

Att välja ett isoleringsmaterial som passar till PU-lim, PU-skum eller kallasfalt på underlag av trä sparar tid och säkrar täthet och trygghet på plana tak. I en sådan metod sammanfogar man underkonstruktionen, isoleringsskivor och tätskiktsystem i ett kompakt skikt utan att göra hål i vare sig tätskikt eller underkonstruktion och därmed ingen risk för att vatten ska läcka in under tätskikt vid eventuell skada.

Generellt kan man rekommendera PIR skivor av typ Alu när det gäller mekanisk infästning på underlag av träpanel och PIR skivor av typ BG eller Puren NE-B2 när det gäller läggning av skivor med PU-Lim, PU-Skum eller kallasfalt.

Nedan följer några exempel på läggningsmetoder, isoleringsmaterial och uppbyggnad på underlags av trä. För ytterligare frågor och alternativ kontakta oss på Takcentrum.

Till toppen