Tilläggsisolering & renovering2018-12-18T16:30:20+01:00

TILLÄGGSISOLERING OCH RENOVERING

tillägsisolering och renoveringGamla tak på gamla fastigheter gör hela fastigheten sårbar. När fastighetsägare planerar en eventuell renovering av fastigheten för att skapa en tilltalande och funktionell exteriör så byter man även tak. I en sådan situation tänker många fastighetsägare även på energiförluster som förknippas med gamala fastigheter och därmed en energirenovering som ger ytterligare fördelar.

Om man som fastighetsägare ändå planerar att renovera ett tak med eventuell byte av tätskikt så är det bra då att passa på att energieffektivisera taket för framtiden.

En tilläggsisolering av takytor i samband med tätskiktsbyte är en lönsam åtgärd, inte bara av energibesparingsskäl utan även för att förbättra och effektivisera avvattningen av takytorna med bättre fall till takbrunnar etc. Vid renovering av ett gammalt tak, överväg därför alltid att även se över avvattning, takfall och energiförluster och därmed tilläggsisolering.

Genom att skilja det nya tätskiktet från det gamla genom nya PIR isoleringsskivor får det nya taket förutsättningar som om det vore ett helt nytt tak. Det gamla tätskiktet och eventuell isolering kan ligga kvar på plats förutsatt att blåsor och andra ojämnheter skärs bort. Det får inte finnas något mellanrum mellan den nya PIR isoleringsskivorna och det gamla tätskiktet. Det nya tätskiktet kommer att ligga jämnare och bättre och även fungera bättre om det läggs på isoleringsmaterial i stället för direkt på det gamla tätskiktet.

PIR isoleringsskivorna kan bindas samman mot det gamla tätskiktet och mot konstruktionen med kallasfalt, PU-lim, PU-skum eller mekaniska infästningar.

Till toppen