PIR på underkonstruktion av plåt2018-12-18T16:20:35+01:00

BÄRANDE PROFILERAD TAKPLÅT

PIR PÅ UNDERKONSTRUKTION AV PLÅTPlåt har en stor spännvidd, vilket ger god totalekonomi i takkonstruktioner och räknas som   huvudprodukten in en kostnadseffektiv taklösning. Bärande profilerad plåt är idag ett standardinslag i isolerade takkonstruktioner och kan användas för de flesta typer av bärande konstruktioner.

bärande profilerade takplåtar används i ett stort antal olika typer av byggnader, såsom:

  • Industri, handel, lager och logistikbyggnader
  • Flervåningsbyggnader
  • Offentliga byggnader
  • Kontorsbyggnader
  • Renoveringsobjekt

Material och monteringsmetod som passar underlag av plåt

Att välja isoleringsmaterial och monteringsmetoder som passa underlaget är en förutsättning för ett lyckat projekt. Oftast är en mekanisk infästningsmetod av tätskikt eller isolering en lämplig metod som föredras på metallkonstruktion och underlag av TRP-plåt etc.  Man kan även välja att arbeta med andra bindemedel såsom PU-lim eller PU-skum för att fixera isoleringsmaterial på plåt och därmed undvika mekanisk infästning.

Att välja ett isoleringsmaterial som passar till PU-lim, PU-skum eller kallasfalt på underlag av plåt sparar tid och säkrar täthet och trygghet på plana tak. I en sådan metod sammanfogar man underkonstruktionen, isoleringsskivor och tätskiktsystem i ett kompakt skikt utan att göra hål i vare sig tätskikt eller underkonstruktion och därmed ingen risk för att vatten ska läcka in under tätskikt vid eventuell skada.

Nedan följer några exempel på läggningsmetoder, isoleringsmaterial och uppbyggnad på underlags av plåt. För ytterligare frågor och alternativ kontakta oss på Takcentrum.

Till toppen