PIR med varmasfalt2018-12-18T16:17:59+01:00

Läggning av PIR skivor i varmasfalt

PIR & Resitrix CLDenna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ BG, BGM eller NE-B2 läggs i varmasfalt och på så sätt sammanfogas skivorna med underkonstruktionen. Även tätskiktet läggs sedan ihop med PIR skivorna med varmasfalt som bindemedel. Varmasfalten i denna systemlösning fungerar som lim och sammanfogar underlag, PIR isoleringsskivor och tätskikt i ett kompakt skikt.

Denna typ av läggningsmetod är vanligast på underlag av betong och går med fördel att genomföra med både plana skivor och/eller fall skivor. PIR skivor av typ BG, BGM eller NE-B2 är de vanligaste typer av skivor som kan användas i en sådan läggningsmetod.

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering.

Till toppen