PIR på bjälklag & betong2018-12-18T16:19:59+01:00

PIR PÅ BETONG OCH BJÄLKLAG

PIR BG med varmsafaltBetong

Betong är ett robust och bra byggmaterial med många fördelar. Betong består av ämnen som finns i naturen. Betongs egenskaper påminner om naturstenens. Betong går att återvinna i 100%, oftast i form av fyllnadsmaterial.  På samma sätt som natursten är betong ett väldigt beständigt material med lång hållbarhet, livslängd, styrka och hårdhet som krävs för att en byggnad i betong ska hålla i mer än 100 år.

Betongen bibehåller sina egenskaper utan större krav på underhåll. Armerad betong är väldens mest använda konstruktionsmaterial. Användningsområdena är många. Bostäder, broar, tunnlar, dammar, vägar.  Betong spelar därför, och kommer alltid att spela, en viktig roll i byggandet av ett funktionellt, bekvämt och hållbart samhälle och att hitta isoleringslösningar som passar betongen är nyckeln till bra och hållbart byggandet.

Material och monteringsmetod som passar underlag av betong

Att välja isoleringsmaterial och monteringsmetoder som passa betongen är en förutsättning för ett lyckat projekt. Oftast är en mekanisk infästningsmetod av tätskikt eller isolering på hårda underlag av betong tidskrävande och destruktiva. Att göra hål i betongen är tidskrävande och förknippad med stora risker för försvagning av konstruktion samt läckage.

Att välja ett isoleringsmaterial som passar till ingjutning i varmasfalt på underlag av betong sparar tid och säkrar täthet och trygghet på plana tak. I en sådan metod sammanfogar man underkonstruktionen, isoleringsskivor och tätskiktsystem i ett kompakt skikt utan att göra hål i vare sig tätskikt eller underkonstruktion och därmed ingen risk för att vatten ska läcka in under tätskikt vid eventuell skada.

Man kan även välja att fästa isoleringsmaterialet av PIR till underlaget med hjälp av PU-lim, kallasfalt eller PU-skum som bindemedel. Även här skapar man en tät sammanfogning av underlag, isoleringsmaterial och tätskiktsystem utan att använda vare sig skruvar eller hål i uppbyggnaden.

Till toppen